Designed by Aziz

 
 


امسال گفتیم حس رقابت بوجود بیاریم، دو تا سبزه گذاشتیم. یکی‌ش که بد جور جا زد از همون اول، دومی‌ هم از ترس عقب افتادن چنان بعضی دونه‌هاش رشد کرد که بقیه دونه‌های خودش جا موندند. خلاصه که جنگلی شده، از قد جلبک تا قد چنار توش پیدا می‌شه :))
◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

 این که وسط ظهر که برای انجام کاری از آفیس جیم می‌زنی، استادت تو خیابون جلوی دانشگاه ببیندت، اون قدر مشکل گنده‌ای نیست. مشکل اصلی اینه که دیگه از امروز نمی‌شه وقت بیرون رفتن چراغ افیس رو روشن گذاشت و گفت "خوب این‌طوری فکر می‌کنه من اینجا نشستم و دارم کار می‌کنم"

آخیش بالاخره نوشتم :)
◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

 

 

www.flickr.com