Designed by Aziz

 
 


این جا به سری عادت های باحال دارن... مثلا وقتی یه دری رو باز می کنی و رد می شی، حتما باید پشت سرت رو نگاه کنی که اگه کسی داره میاد درو تلپ ول نکنی تو صورت طرف... به شدت هم با هم با احترام حرف می زنن با هم دیگه...

این قده این جا جالبه... کلی پیرزن داره... مسلما ایران هم داره... ولی نه که در نمی آن دیده نمی شن... ولی این جا خیلی از کارها دست پیرزن هاست... کلی هم مهربونن و خوش پوش و معاشرتی... ایناهاش این جا رو دوست داشتنی می کنه... آدم حس می کنه حداقل برای سر پیری باید بیای این جا زندگی کنی.... فقط حسه ها... همین و بس..
◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

 

 

www.flickr.com