Designed by Aziz

 
 


یه ساعت قبل امتحانه و دارم با تمام توان تلاش می کنم که این چهار پنج صفحه ای که تازه به دستم رسیده رو یه جوری تا قبل امتحان تموم کنم... یه چیزی رو نمی فهمم... وسط این تلاش مذبوحانه ام که یه دفعه صدای استاد بلند می شه:

آفتاب نشی باز بری زیر ابرا، مروارید نشی بری ته دریا
رود خونه نشی بری قاطی سیلا، اگه اینجوری بشه
واویلا واویلا واویلا واویلا

موندم با این واویلا همذات پنداری کنم یا به هم افیسی محترم تذکر بدم که بابا قبول که آفیس رو ایرانی ها تخسیر کردن ولی این چیزی از آفیس بودنش نمی کاهه.

از اون ورش هم هست... همچین دلت هوس یه "از همه خوشگلها تو خوشگلتری" کرده که یه دفعه از اون ور اتاق آواز "كي شعر تر انگيزد خاطر كه حزين باشد" بلند شده... خلاصه که این اوصیکم بتقوی ا.. و رعایت حدودکم
◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

 

 

www.flickr.com