Designed by Aziz

 
 


سرعت عجیبی گرفته روزها برای رسیدن به عید. یه کم می ترسم. از خلا می ترسم. از اینکه ببینم عید شده و هیچ چیز مثل همیشه نیست... استرس دارم برای تحویل سال... استرسی که قبلا ها هم بود. ولی دوست داشتنی تر بود. از این که امسال از همون اولین روزهاش، روزهاش شکل هم می شن می ترسم...

* امسال روز ۱ فروردین باید ساعت ۶ صبح بلند شم برم تو صف رزرو سالن فوتبال! خلاصه این که فکر کنم با این حساب سال پر سحرخیزی پیش رو داشته باشم :)
◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

 

 

www.flickr.com